banner
WION TOOLBOX

Met de WION Dienstverlening helpen wij u hoe u zorgvuldig moet graven en schade bij graafwerkzaamheden kunt voorkomen

De WION Dienstverlening biedt u de volgende mogelijkheden:

• Toegang tot eerstelijns kennis
U krijgt via het tabblad vraag en antwoord toegang tot een deel van onze ervaring.

• Een Quick Scan WION
Hoe bewust zijn u, uw medewerkers en collega’s zich van graafschades en de verplichtingen vanuit de WION. Onze Quick Scan helpt te bepalen hoe WION-bewust uw organisatie is.

• Workshops over zorgvuldig graven
Van uitvoerder tot graafmachinist, iedereen gaat gegarandeerd met bruikbare bagage (kennis) naar buiten.

• Een WION risicomanagementtraject
Het is onze overtuiging dat alleen het geven van een eenmalige workshop of het uitreiken van algemene informatie onvoldoende effectief is. Daarom helpen wij u graag de wetgeving en onze praktische tips vanuit de uitvoerende bouw in uw bedrijfsprocessen te verankeren. Onze gespecialiseerde risicomanagers geven hieraan op maat concrete invulling.

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION) en de Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief - tot gebruiksfase van het CROW beschrijven algemene kaders voor alle betrokkenen in het bouwproces.

Wij merken dat de uitvoerende bouw behoefte heeft aan op hen gerichte nadere ondersteuning bij vaak terugkerende praktijksituaties. Aon heeft deze situaties voor u op een rij gezet. Daarbij bieden wij u graag praktische ondersteuning rondom dit onderwerp binnen uw bedrijf.

Bel voor een advies op maat naar 020 301 8653.

Privacy Statement   Disclaimer   Wijzig cookie instellingen   2019© - Aon